University of the Fraser Valley: Batch 2016-2017

Students

 1. Anushka Shetty
 2. Ashwini Bhandari
 3. Saurabh Nibban
 4. Shubham P Sharma
 5. Siddharth Singh
 6. Vidhi Mistry
 7. Vinod Gurjar
 8. Virti Dave
 9. Abhishek Yadav
 10. Jay .G. Pandya
 11. Lav Patel
 12. Shaikh Mohd Irfan